Jak je patrné z některých jeho děl, nejedná se pouze o jednotvárné objekty, ale také o složité scenérie plné postav, barev, hry světla a stínů, které v kombinaci s povrchovou úpravou, 

malbě přidají na tzv. trojrozměrném vjemu. Zde se konkrétně jedná o ztvárnění historických bitev, převážně zaměřených na období Křižáků a Husitů. Mezi jeho díla se řadí mnoho květinových zátiší, přírodních scenérií, portrétů, ale také Antika a témata myslivecké.

 

Metoda starých mistrů: Jedná se o postupné nanášení několika slabých vrstev "olej na plátno“  na jednu silnější vrstvu podmalby, které postupně tvoří výslednou scénu. Tato metoda, hlavně také pro svou časovou i finanční náročnost, dnes již není mezi malíři tolik rozšířená

KONTAKTNÍ INFORMACE

Jméno: Lubomír Stejskal

E-mail: lubostejskal@email.cz

Facebook: LUBOMIR STEJSKAL PAINTINGS

Web: www.obrazystejskal.cz